bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Petycje

Petycje należy składać w godzinach urzędowania 7.30-15.05 w sekretariacie WSSE
– II piętro, pok. 205

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że w roku 2018 do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie wpłynęła żadna petycja.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja zbiorcza o petycjach za 2017 rok.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Petycja z dnia 04.07.2017 r. o przestrzeganie Konstytucji, Praw Pacjenta i Praw Człowieka oraz zaprzestanie nakładania uciążliwych grzywien w celu przymuszenia do szczepień zdrowych osób.

Do pobrania:

1. Skan petycji w pliku pdf  - plik_1, plik_2

Warmińsko – Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zawiadamia
o załatwieniu petycji w sposób negatywny, wniesionej w dniu 4.07.2017 r.
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że w roku 2015 do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie wpłynęła żadna petycja.

- W 2016 roku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie nie wpłynęła żadna petycja.Opublikował: Paweł Wiśniewski
Publikacja dnia: 26.06.2019
Podpisał: Rafał Banach
Dokument z dnia: 10.02.2016
Dokument oglądany razy: 1 665