bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Komórki organizacyjne WSSE w Olsztynie i osoby sprawujące w nich funkcje

Wojewódzkia Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

tel.  89 524 83 00
fax. 89 769 16 99

telefony alarmowe:
603 131 846
695 726 848 (RASFF)

wsse.olsztyn@pis.gov.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
Dyrektor WSSE Olsztyn

lek. wet. Janusz Dzisko
tel. 89 527 55 80 

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

mgr inż. Bożena Najda
tel. 89 527 55 80

KIEROWNIK ODDZIAŁU EPIDEMIOLOGII

mgr piel. Barbara Plewik
tel. 89 52 48 355

KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

mgr Jacek Szydłowski
tel. 89 52 48 445

KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Agnieszka Jankowska
tel. 89 52 48 306

KIEROWNIK ODDZIAŁU ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

mgr inż. Magdalena Kisiel
tel. 89 52 48 304

KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY RADIACYJNEJ

mgr Agnieszka Wabik
tel. 89 52 48 413

KIEROWNIK ODDZIAŁU HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

mgr inż. Magdalena Woltmanowska
tel. 89 52 48 300 (centrala)

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY
tel. 89 52 48 403

KIEROWNIK ODDZIAŁU PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ

mgr Radosław Gruss
tel. 89 52 48 377

KIEROWNIK LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH I ŻYWNOŚCI

mgr inż. Grażyna Boguszewicz
tel. 89 52 48 416

KIEROWNIK LABORATORIUM BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNO-KLINICZNYCH

mgr Małgorzata Dziedziech
tel. 89 52 48 300

KIEROWNIK SEKCJI ds. SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

lek. wet. Marek Behan
tel. 89 533 14 87 lub 89 52 48 451

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. SYSTEMU JAKOŚCI, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mgr Ewa Zielińska
tel. 89 52 48 337

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Monika Łapińska
tel. 89 52 48 366

KIEROWNIK ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

mgr Izabela Nowicka
tel. 89 52 48 318

RADCY PRAWNI

mgr Marcin Wróblewski
mgr Anita Ozga-Konopka
mgr Katarzyna Godlewska

tel. 89 52 48 352

KIEROWNIK SEKCJI ds. KADR I SZKOLENIA

mgr Iwona Kaczor
tel. 89 52 48 331

KIEROWNIK KIEROWNIK ODDZIAŁU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEGO

mgr Sylwia Uścinowicz-Sawko
tel. 89 52 48 425

KIEROWNIK SEKCJI STATYSTYKI MEDYCZNEJ I INFORMACJI

Dorota Kalwas
tel. 89 52 48 435

KIEROWNIK SEKCJI INFORMATYKI

mgr inż. Rafał Banach
tel. 89 524 84 56

STANOWISKO PRACY ds. BHP

Łukasz Kaszuba
tel. 89 52 48 369

INSPEKTOR OC

mgr inż. Krzysztof Płonka
tel. 89 52 48 339Opublikował: Rafał Banach
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Rafał Banach
Dokument z dnia: 03.09.2010
Dokument oglądany razy: 9 806