bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Skargi i wnioski

Skargi, wnioski dotyczące działalności WSSE oraz petycje mogą być składane w godzinach urzędowania 7.30-15.05 w sekretariacie WSSE
– II piętro, pok. 205

Interesantów w sprawie skarg, wniosków i interwencji przyjmują w godzinach urzędowania:

 • Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor WSSE Janusz Dzisko, II piętro, pok. 205
 • Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Bożena Najda
 • Kierownik Oddziału Epidemiologii – Barbara Plewik, VII piętro, pok. 706
 • Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej – Agnieszka Jankowska, IV piętro, pok. 404
 • Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – Magdalena Kisiel, III piętro, pok. 320
 • Oddział Higieny Pracy – pok. 205
 • Kierownik Oddziału Higieny Radiacyjnej – Agnieszka Wabik, V piętro, pok. 508
 • Kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży – Jacek Szydłowski, V piętro, pok. 502
 • Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku –
  Magdalena Woltmanowska, VI piętro pok. 606
 • Kierownik Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych - Małgorzata Dziedziech,
  VIII piętro, pok. 827
 • Kierownik Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności – Grażyna Boguszewicz,
  V piętro, pok. 534

W każdy czwartek WMPWIS, Dyrektor WSSE Janusz Dzisko przyjmuje interesantów także
w godzinach 15.05 do 15.20.

Skargi i wnioski dotyczące dyrektora WSSE – po zarejestrowaniu ich – sekretariat dyrektora przesyła do rozpatrzenia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie.

Skargi i wnioski dotyczące wymienionych wyżej kierowników komórek organizacyjnych
– po zarejestrowaniu – są niezwłocznie przekazywane dyrektorowi WSSE.


Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.
UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.Opublikował: Rafał Banach
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Rafał Banach
Dokument z dnia: 09.09.2010
Dokument oglądany razy: 4 278