bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP  – podpis złożony przez użytkownika
konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP
, a także:
a) jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,
b) zawierający czas wykonania podpisu,
c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,
d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

UWAGA!
Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

  • założyć konto na platformie ePUAP oraz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, lub
  • założyć profil zaufany ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne składane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie powinny być podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WSSE w Olsztynie:
1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Adres skrzynki podawczej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie na platformie epuap to:
/m5xip9m10n/skrytkaOpublikował: Rafał Banach
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Rafał Banach
Dokument z dnia: 12.07.2010
Dokument oglądany razy: 4 582