bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.09.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania WSSE w Olsztynie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Warmńsko-Mazurski. Wojewódzka Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Obszarem działania WSSE w Olsztynie jest województwo warmińsko-mazurskie.

Ustawy:

  1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.06.122.851)
  2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.09.92.753)
  3. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.08.234.1570)
  4. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.)
  5. Struktura organizacyjna Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  6. Rejestr wymagań ogólnych

Status oraz Organizacja Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:

  1. Statut
  2. Regulamin organizacyjnyOpublikował: Elżbieta Łabaj
Publikacja dnia: 15.09.2010
Podpisał: Rafał Banach
Dokument z dnia: 25.08.2010
Dokument oglądany razy: 7 855