Kontrole

 - Kontrola z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dokumentów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”


- Kontrola z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie prawidłowości sprawowania nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi


- Kontrola z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie polityki kadrowej, zamówień publicznych, skarg i wniosków, BIP, decyzji wydawanych przez wybrane sekcje


- Kontrola z Archiwum Państwowego w zakresie poprawności funkcjonowania archiwum zakładowego

- Kontrola z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie polityki kadrowej, prowadzenia archiwizacji dokumentów, sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, sposobu prowadzenia BIP, wydawania decyzji pod kątem zgodności z prawem, kontrola wykonania porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.

- Kontrola z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z wykonywania zadań obronnych.

- Kontrola z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

- Kontrola z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z prowadzonej przez jednostkę działalności w zakresie dotyczącym planowania, realizacji oraz sprawozdawczości budżetu w układzie zadaniowym za lata 2014, 2015 a także działań mających na celu zapewnienie efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym


Opublikował: Rafał Banach
Publikacja dnia: 04.10.2016
Podpisał: Rafał Banach
Dokument z dnia: 10.02.2015
Dokument oglądany razy: 2693
23.08.2019 // sanepid.olsztyn.pl/bip